Buah - buahan

ALPUKAT

Rp45.000

Buah - buahan

ANGGUR AUTUMN ROYAL

Rp60.000

Buah - buahan

ANGGUR CRIMSON

Rp85.000

Buah - buahan

ANGGUR HIJAU

Rp45.000

Buah - buahan

ANGGUR IMPORT HITAM

Rp70.000

Buah - buahan

ANGGUR MERAH

Rp45.000
Rp45.000

Buah - buahan

ANGGUR RED GLOBE

Rp42.500
Rp120.000

Buah - buahan

ANGGUR SWEET GLOBE

Rp100.000